آغاز عملیات اجرایی کارخانه سیریز با حضور دکتر شریعتمداری