معدن پلی متال بنوید

معدن کوه کلود نائین ( بنوید )

معدن منگنز بنوید واقع در استان اصفهان (۱۳۶ کیلومتری شرق شهر اصفهان) و در ۳۰ کیلومتری جنوب شهرستان نائین برای دسترسی به آن از یزد ، می توان پس از گذراندن از میبد ، اردکان ، بافران از ورودی جاده کارخانه سیمان سفید بنوید که در ضلع غربی جاده ترانزیت نائین ـ تهران واقع شده استفاده نمود و پس از طی حدود سی کیلومتر به محدوده می رسیم . در این معدن با استفاده از حفر چالهای حفاری و نمونه گیری و آنالیز های صورت گرفته ذخیره ای بالغ بر حدود یک میلیون تن مس نیز کشف شده است. از نظرزمین ریخت شناسی، این محدوده از ارتفاعات نه چندان خشنی تشکیل شده که شامل ارتفاعات و ستیغ های با شیب تند متشکل از آهک و دولومیت های کرتاسه و نیز تپه های ماهورهای متشکل از آتشفشانی های ائوسن می باشد. در منطقه هیچ رود دائمی جریان نداشته و آبراهه های موجود همگی خشک هستند .