دولت باید عوارض صادرات گندله را حذف کند.

سه شنبه 15 شهریور 1401

محمدرضا شجاع مدیر عامل ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان در گفتگو با معدن ۲۴ گفت:در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد

دولت باید عوارض صادرات گندله را حذف کند.
محمدرضا شجاع مدیر عامل ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان در گفتگو با معدن ۲۴ گفت:در شرایط کنونی هیچ توجیهی ندارد تا دولت عوارض ۱۵ درصدی برای صادرات گندله در یافت کند و این عدد باید صفر باشد.

وی تصریح کرد:اگر دولت قصد دارد عوارضی وضع کند باید برای کل زنجیره فولاد اعمال کند و منطقی نیست عوارض صادرات کنسانتره و آهن اسفنجی صفر اما برای گندله ۱۵ درصد عوارض دریافت کنیم.

شجاع خاطر نشان کرد:کشور با مازاد تولید گندله روبروست و اگر جلوی صادرات این محصول را بگیریم در آینده شاهد کند شدن روند سرمایه گذاری در این حوزه خواهیم بود.

وی افزود:طبق آمار انجمن فولاد صادرات آهن اسفنجی ۵ برابر شده است و صدور گندله را متوقف کرده ایم و این موضوع منطقی نیست.