راه اندازی شهرک تخصصی معدنی در منطقه سرچاهان شهرستان حاجی آباد مورد تایید قرار گرفت

شنبه 8 مرداد 1401

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خبر داد: راه اندازی شهرک صنعتی مواد معدنی در منطقه سرچاهان شهرستان حاجی آباد...