سمینار اثر بلقوه هوش مصنوعی بر کنترل و مدیریت پروژه های معدنی

پنجشنبه 13 اردیبهشت 1403 سمینار

effect of artificial intelligence on management of mining projects

سمینار اثر بلقوه هوش مصنوعی بر کنترل و مدیریت پروژه های معدنی با ارائه « مهندس سروش ناصر پور » در دفتر مرکزی جنوب شرق برگزار شد ،که این موضوع  سمینار جز موضوعات به روز دنیا  بود ،که باز خورد خیلی خوبی برای  کارکنان و هم چنین دانشجویان این حوزه داشت ، که تعداد قابل توجهی به صورت غیر حضوری در این سمینار شرکت داشتند .    

  برای دانلود ضمیمه فایل آموزشی کلیک کنید.