سمینار مکانیزم در معدن و روش های بهینه سازی

یکشنبه 6 خرداد 1403 سمینار

Seminar on Blasting mechanism and Optimisation

آدرس جلسه سمینار آنلاین : xpo-cysp-kfw