سمینار شناسایی روغن مناسب ماشین آلات

دوشنبه 4 تیر 1403 سمینار

Seminar on Identification of suitable oil for machinery