جلسه استراتژی مدیران معدن در اسفند ماه سال 1402

سه شنبه 15 اسفند 1402

جلسه استراتژی مدیران معادن با حضور دکتر حببیان مدیر عامل شرکت جنوب شرق ایرانیان و تمامی مدیران معادن و مدیران استراتژیک جنوب شرق ایرانیان

جلسه استراتژی مدیران معادن با حضور دکتر حببیان مدیر عامل شرکت جنوب شرق ایرانیان و تمامی مدیران  معادن  و  مدیران استراتژیک جنوب شرق ایرانیان در اسفند ماه سال  جاری برگزار شد  که در این جلسه به بررسی  .چشم انداز پیش رو ، مطرح کردن مشکلات جاری  و راهکار  های  رفع آن  ، بررسی سیستم های به روز  دنیا  و  بررسی سیستم های کاهش هزینه و افزایش بهره وری معادن  پرداختند