دومین دوره مسابقات واليبال ساحلی در معدن سنگ آهن سورک

دوشنبه 21 خرداد 1403 نویسنده : حسن حوری زاده

درپی افزایش روحیه تیمی و ورزشکاری کارکنان معدن سنگ آهن سورک مسابقات فصلی برگزار می‌شود.

 دومین دوره مسابقات واليبال ساحلی در معدن سنگ آهن سورک ?
درپی افزایش روحیه تیمی و ورزشکاری کارکنان معدن سنگ آهن سورک مسابقات فصلی برگزار می‌شود. ?
دومین مسابقات والیبال ساحلی با شرکت 12 تیم در دو گروه از جمعه 18 خرداد ماه، رقابت خود را آغاز کردند