محیط زیست


شرکت ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان به عنوان زیرمجموعه ای از شرکت نورد فولاد یزد فعالیت معدنی خود را از سال ۱۳۸۷ در بخش خصوصی و در راستای سند توسعه پایدار ۲۰۳۰ (Sustainable Development Goals 2030) شروع نموده و از آنجایی که محیط زیست یکی از ارکان مهم تلقی می گردد، لذا خط مشی و الزامات مشخص برای واحدها ارائه شده، همچنین مطالعات جامع ارزیابی محیط زیست(EIA) از ابتدای کار انجام گردیده است. این شرکت تداوم رشد و بالندگی خود را در راستای بهبود مستمر و ارتقاء نظام مدیریت زیست محیطی فرد، همگام و همراه با توسعه کمی و کیفی محصولات جستجو نموده و بر این باور است که تلاشهای هر بخش در این زمینه می بایست تداوم و گسترش یابد.

خط مشی محیط زیستی :

تعهد به بهبود مستمر و پیشگیری از آلودگی محیط زیست

نگرش نظام مند و همه جانبه در صیانت از محیط زیست در محدوده معدن و محیط های اطراف آن

تعهد به رعایت استانداردها ، قوانین و مقررات زیست محیطی

بکارگیری روشهای مناسب برای بهینه سازی مصرف انرژی و مواد اولیه و کاهش ضایعات

کاربست فناوری های نوین مدیریت محیط زیست در این مجتمع

عمومی سازی فرهنگ محیط زیست در محدوده معدن و محیط های اطراف آن

توسعه بهبود و ارتقاء سطح آگاهی و دانش محیط زیستی کارکنان

رعایت الزامات و روشهای اجرایی سیستم مدیریت محیط زیستی (ایزو ۱۴۰۰۱) در تمامی فعالیت ها

تاکید بر حق دسترسی عموم سازمان های مسئول به اطلاعات و آگاهی از وضعیت محیط زیستی این مجتمع

حل و فصل عادلانه دعاوی محیط زیست مبتنی بر مصلحت عموم و دفاع از حقوق احاد جامعه در محدوده تعریف شده

احترام و ارج گذاری به احیاگران حیات انسانی و طبیعی بویژه فعالان محیط زیست

ترغیب به ارتقاء دانش و فناوری های سازگار با محیط زیست و آینده نگر در مجتمع

اهم برنامه های محیط زیستی معادن مجتمع

پایش خروجی پساب باطله ها به صورت ماهانه توسط آزمایشگاه معدن و آزمایشگاه معتمد سازمان

نظارت بر اجرای دستورالعمل کنترل و نظارت بر جنبه های زیست محیطی حاصل از کار پیمانکاران

بازرسی و بازدیدهای دوره ای از تمامی ایستگاه های کاری شرکت

نظارت بر اجرای صحیح قوانین، آئین نامه ها ، دستورالعمل ها ، روشهای اجرایی شناسایی و ارزیابی جنبه های محیط زیستی و اقدامات کنترلی در جهت کاهش آنها

تشکیل هسته مرکزی HSE واحد

اختصاص ۱۰ درصد از مساحت زمین به فضای سبز

برنامه های محیط زیستی در دست اقدام :

علاوه بر توسعه و بهبود کمی و کیفی چشمگیر نیروی انسانی ، امکانات سخت افزاری و نرم افزاری خود در زمینه های زیر به فعالیت خود ادامه می دهد :

مدیریت محیط زیستی (EMP)

پایش محیط زیستی (ERA)

ارزیابی توان اکولوژیکی در پروژه های توسعه

انجام طرح های پژوهشی ، مطالعاتی و تحقیقاتی محیط زیست

ارزشگذاری اقتصادی منابع آب و استفاده از ابزارهای مالی و اقتصادی برای حفاظت از منابع آبی منطقه

تدوین و اجرای سیاست ها و استفاده از فناوری های نوین کنترل منابع آلاینده آب و جلوگیری از ورود آلاینده ها و پسماندها به منابع آب سطحی و زیرزمینی ، به طور مثال در خصوص سد باطله امکان سنجی استفاده مجدد از باطله ها در دست اقدام بوده که از تخریب محیط زیست و آلایندگی آب های زیرزمینی جلوگیری و در رشد اقتصادی نقش بسزایی خواهد داشت.

الگوسازی در مصرف پایدار آب در بخش های معدنی، صنعتی و انسانی مجتمع با رویکرد توسعه پایدار

سنجش میزان آلاینده های صوت در نقاط مختلف معدن و سنگ شکن ها و ارائه برنامه طرح جامع مدیریتی کاهش آن

ایجاد مدیریت یکپارچه کاهش آلودگی هوای منابع آلوده کننده در معادن

نظارت بر اجرای کامل قانون مدیریت پسماند با تاکید بر مدیریت و کنترل پسماندها در محل های تولید مجتمع و دفع نهایی آن با امکان سنجی صحیح دفن آن

بکارگیری فناوری های نوین انرژی های تجدید پذیر در بخش معدن، صنعت و حمل و نقل مجتمع با تکیه بر الگوهای تولید و مصرف پایدار

گسترش پژوهش های کاربردی فناوری ها و همکاری های علمی ، آموزشی با دانشجویان و اساتید جهت ارتقاء وضعیت محیط زیست مجتمع

مذاکرات با شرکت های بین المللی جهت دسترسی به تکنولوژی های روز دنیا (State of the art)