به سامانه شناسایی منابع شرکت ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان خوش آمدید
شرکت ذوب آهن جنوب شرق ایرانیان در حوزه زنجیره تأمین در نظر دارد نسبت به شناسائی، ارزیابی و انتخاب تأمین کنندگان خود اقدام نماید.لذا از کلیه شرکت هایی که زمینه فعالیت آنها در راستای فعالیت این شرکت می باشد دعوت می گردد نسبت به ثبت نام و تکمیل اطلاعات درخواستی در این سامانه اقدام نمایند. لازم به ذکر است که از تاریخ 1402/08/01 مبنای ورود به لیست تأمین کنندگان این شرکت ثبت نام در این سامانه خواهد بود.

نحوه ثبت نام و ارزیابی تأمین کنندگان
1-ثبت نام اولیه شرکتها از طریق سایت و دریافت کد رهگیری.
2-بررسی و تأیید اولیه کارشناسان واحد شناسایی و ارزیابی تأمین کنندگان.
3-تکمیل و بارگذاری اطلاعات تکمیلی درخواستی توسط شرکت های تأمین کننده.
4-ارزیابی اولیه و رتبه بندی جهت قرارگرفتن در لیست تأمین کنندگان.
5-ارزیابی عملکرد تأمین کنندگان در طول مدت همکاری و بازنگری رتبه بندی بر اساس عملکرد تأمین کنندگان.درصورت داشتن هرگونه سوال با آقای حسن حوری زاده به شماره 91090640-035 داخلی 101 تماس حاصل فرمائید.