راه اندازی شهرک تخصصی معدنی در منطقه سرچاهان شهرستان حاجی آباد مورد تایید قرار گرفت
سه شنبه 15 شهریور 1401

راه اندازی شهرک تخصصی معدنی در منطقه سرچاهان شهرستان حاجی آباد مورد تایید قرار گرفت

معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان خبر داد: راه اندازی شهرک صنعتی مواد معدنی در منطقه سرچاهان شهرستان حاجی آباد